Valencià / Castellano

Curs d’Hort Ecològic d’Autoconsum

Cultivar un hort és una de les activitats més saludables que podem fer, però també pot suposar una font de frustració, doncs són molts els factors que influeixen en una bona collita i l'excés d'informació pot produir-nos confusió.

Amb aquesta formació volem compartir la nostra experiència en el cultiu d'horts per a l'autoconsum d'una manera principalment pràctica, centrant-nos en el que realment funciona. Ho farem al nostre camp demostratiu, a l'Horta de Godella.

Repetim aquesta formació en la que plantegem un curs més dilatat en el temps, la qual cosa ens permetrà gaudir d’una formació més completa, observar els canvis i assentar el que anem aprenent. El curs està plantejat en 3 mòduls, de 2 sessions de 2 hores de duració (4 hores per mòdul). Poden realitzar-se independentment, encara que l’experiència serà més completa si es fan els tres mòduls complets (6 sessions, 12 hores de formació en total, amb un descompte especial).

Més informació i inscripcions: paco.morcillo@gmail.com


Mòdul 1: Per on començar?

Pensat per rebre una visió general dels principis i tècniques de l’agricultura ecològica i aprendre el necessari per poder començar un hortet.

Sessió 1A, divendres 1 de març, de 16 a 18h: Introducció a l’AE i a les diferents maneres de cultivar. Fertilització orgànica i preparació del sòl per als cultius de tardor-hivern. Com planificar cultius i quantitats. Sembres i plantacions.

Sessió 1B, divendres 8 de març, de 16 a 18h: Labors culturals més importants (control d’herbes, preparació de tùnels per avançar alguns cultius, encanyats…). Com fer de l’hort un espai biodivers i agradable per als sentits: racons de flors i aromàtiques, tanques vives, arbres fruiters…


Mòdul 2: Bancals permanents.

Interessat en els mètodes de la permacultura i la llaurança mínima? Vols treballar menys i collir més? En aquest mòdul compartim la nostra experiència en la preparació i ús de bancals permanents. Com a novetat, engunay visitarem un projecte de permacultura referent al nostre territori, la Huerta-Jardín del Boticario, en Macastre.

Sessió 2A, divendres 22 de març, de 16 a 18h: Breu introducció a la permacultura. És possible la permacultura amb sistemes de reg a manta? Construcció i ús de bancals permanents.

Sessió 2B: dissabte 23 de març, de 10 a 13h (aprox): Visita al projecte de permacultura Huerta-Jardín del Boticario, en Macastre.


Mòdul 3: Alimentar el sòl.

Una terra fèrtil i viva és la clau per a l’èxit dels nostres cultius. En aquest mòdul aprofundim en el compostatge i altres formes de fertilització orgànica, com els adobs verds. Parlem també de biodiversitat i sanitat vegetal.

Sessió 3A, divendres 12 d’abril, de 17 a 19h: Introducció al compost. Maneres de compostar. Preparació d’un muntó amb el sistema de mallazo circular. Sembra i usos dels adobs verds.

Sessió 3B, divendres 18 d’abril, de 17 a 19h: Seguiment del muntó de compost. El compost de llombriu. Com preparar extractes vegetals. Tractaments en agricultura ecològica. Claus per a l’èxit de l’hort d’autoconsum.


Recomanem realitzar els tres mòduls seguits, amb un preu especial de 130 € per les 6 sessions. Però si no t’és possible, tens l’opció de fer mòduls solts a un preu de 50 € per mòdul (2 sessions), sempre que hi haja places disponibles.


Per a més informació i inscripcions podeu escriure a paco.morcillo@gmail.com.