Valencià / Castellano

Curs d’Hort Ecològic d’Autoconsum

Cultivar un hort és una de les activitats més saludables que podem fer, però també pot suposar una font de frustració, doncs són molts els factors que influeixen en una bona collita i l'excés d'informació pot produir-nos confusió.

Amb aquesta formació volem compartir la nostra experiència en el cultiu d'horts per a l'autoconsum d'una manera principalment pràctica, centrant-nos en el que realment funciona. Ho farem al nostre camp demostratiu, a l'Horta de Godella.

Repetim aquesta formació en la que plantegem un curs més dilatat en el temps, la qual cosa ens permetrà gaudir d’una formació més completa, observar els canvis i assentar el que anem aprenent. El curs està plantejat en 3 mòduls, de 2 sessions de 2 hores de duració (4 hores per mòdul). Poden realitzar-se independentment, encara que l’experiència serà més completa si es fan els tres mòduls complets (6 sessions, 12 hores de formació en total, amb un descompte especial).

Accés al formulari d’inscripció


Mòdul 1: Per on començar?

Pensat per rebre una visió general dels principis i tècniques de l’agricultura ecològica i aprendre el necessari per poder començar un hortet.

Sessió 1A, divendres 22 de setembre, de 17 a 19h: Introducció a l’AE i a les diferents maneres de cultivar. Fertilització orgànica i preparació del sòl per als cultius de tardor-hivern. Com planificar cultius i quantitats. Sembres i plantacions.

Sessió 1B, divendres 29 de setembre, de 17 a 19h: Labors culturals més importants (control d’herbes, preparació de tùnels per avançar alguns cultius, encanyats…). Com fer de l’hort un espai biodivers i agradable per als sentits: racons de flors i aromàtiques, tanques vives, arbres fruiters…

Mòdul 2: Bancals permanents.

Interessat en els mètodes de la permacultura i la llaurança mínima? Vols treballar menys i collir més? En aquest mòdul compartim la nostra experiència en la preparació i ús de bancals permanents.

Sessió 2A, dijous 5 d’octubre, de 17 a 19h: Breu introducció a la permacultura. És possible la permacultura amb sistemes de reg a manta? Construcció de bancals de termo-argila (construirem in situ uns bancals segons el disseny original de Sembra en Saó).

Sessió 2B: divendres 20 d’octubre, de 17 a 19h: Planificació i rotació de cultius: una proposta per a un sistema de 6 bancals. Sembres i plantacions. Empallats. Sistemes de reg.

Mòdul 3: Alimentar el sòl.

Una terra fèrtil i viva és la clau per a l’èxit dels nostres cultius. En aquest mòdul aprofundim en el compostatge i altres formes de fertilització orgànica, com els adobs verds. Parlem també de biodiversitat i sanitat vegetal.

Sessió 3A, divendres 27 d’octubre, de 16 a 18h: Introducció al compost. Maneres de compostar. Preparació d’un muntó amb el sistema de mallazo circular. Sembra i usos dels adobs verds.

Sessió 3B, divendres 3 de novembre, de 16 a 18h: Seguiment del muntó de compost. El compost de llombriu. Com preparar extractes vegetals. Tractaments en agricultura ecològica. Claus per a l’èxit de l’hort d’autoconsum.

Recomanem realitzar els tres mòduls seguits, amb un preu especial de 120 € per les 6 sessions de 2 hores cadascuna. Però si no t’és possible, tens l’opció de fer mòduls solts a un preu de 45 € per mòdul (2 sessions de 2 hores cadascuna), sempre que hi haja places disponibles.


Per a més informació podeu escriure a paco.morcillo@gmail.com. La inscricpió està disponible al següent enllaç:

Accés al formulari d’inscripció