Valencià / Castellano

Formació Horts d’Autoconsum

Oferim una proposta de formació en agricultura ecològica dirigida específicament a usuaris d'horts urbans d'autoconsum, ja siguen d'iniciativa pública o privada. La proposta vol donar resposta a la actual demanda d'aquest tipus de formació per part dels nous hortolans, donada la proliferació d'aquest tipus d'iniciatives en ambients urbans.
Es planteja en forma de mòduls o càpsules formatives, és a dir, en forma de tallers curts molt diferenciats que tracten un tema en concret i que poden repetir-se amb major o menor periodicitat, segons les necessitats dels interessats i el pressupost disponible.
Oferim un ventall formatiu que pensem està molt adaptat a les necessitats que hem anat detectant al llarg de la nostra llarga experiència en aquest tipus d'iniciatives, molt orientat a la pràctica i al seu aprofitament directe per parts dels participants.

Vos presentem la nostra proposta de mòduls formatius al voltant de l’agricultura ecològica, destinats a usuaris particulars d’horts urbans, tinguen o no experiència prèvia, a professionals que treballen en diferents col·lectius d’usuaris, a educadors, professors i en general a qualsevol persona interessada en l’agroecologia. Es tracta de 12 mòduls o càpsules formatives, de curta duració, que tracten temes molt concrets que pensem són de gran utilitat per als que comencen amb l’aventura de cultivar un hort.

Estan pensats per realitzar-se en grups de no més de 20 persones, per facilitar la labor formativa.

Quan s’indique la necessitat d’aula ens referirem a un espai habilitat per a poder reunir còmodament un grup d’unes 20 persones, amb llocs per a asseure’s i si pot ser amb possibilitat de projecció o pissarra, encara que això últim no és estrictament necessari. Quan s’indique la necessitat d’una zona de pràctiques ens referirem a una parcel·la lliure, un tros de terra, o una parcel·la ja ocupada però disponible, on poder realitzar algunes labors agrícoles.

Ací teniu una descripció del seu contingut, les seues necessitats logístiques i altres especificacions. S’indica també si l’activitat està pensada per a una única sessió (la majoria), o per repetir-se en varies sessions.

Si necessiteu més informació o pressupost, no dubteu en contactar-nos.

M1. INTRODUCCIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA

Descripció: L’agricultura ecològica com a alternativa a l’actual model de producció d’aliments. Repassem les principals tècniques i estratègies utilitzades i la seua aplicació en horts de xicotetes dimensions.

Necessitats: Aula i zona de pràctiques on poder fer alguna demostració.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M2. SISTEMES DE CULTIU I DISSENY DE L’HORT

Descripció: En una primera sessió, fem un repàs a les principals maneres de cultivar un hort de reduïdes dimensions, com el cultiu en cavallons, en bancals elevats, parades en crestall i altres. Parlem dels principals elements que hem de tindre en compte a l’hora de dissenyar la nostra parcel·la i encomanem als participants que dissenyen el seu propi hort. En la segona sessió revisem els diferents dissenys i posem en pràctica un d’aquests en una parcel·la voluntària.

Necessitats: Aula i zona de pràctiques.

Duració: 2 sessions de 2 hores cadascuna, separades uns dies.

M3. PLANIFICACIÓ DE CULTIUS

Descripció: En aquest mòdul teòric parlem de quins cultius podem plantar segons l’època de l’any i de com podem planificar quantitats de cada cultiu, amb l’objectiu de disposar d’una oferta estable i contínua de productes. Es pot realitzar en qualsevol moment de l’any, però les dades més oportunes són entre juliol i setembre per avançar-se als cultius de tardor-hivern, i entre gener i febrer per als cultius de primavera-estiu.

Necessitats: Aula.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M4. FERTILITZACIÓ ORGÀNICA EN AGRICULTURA ECOLÒGICA

Descripció: Un repàs a les principals pràctiques que proposa l’agricultura ecològica per tal d’augmentar la fertilitat dels nostres sòls. Tractarem d’entendre el funcionament del sòl i el paper fonamental que la vida microbiana juga en l’agroecosistema. Parlarem d’una manera general de les diferents fonts de matèria orgànica en agricultura, com ara fems, compost, adobs en verd, extractes vegetals, etc.

Necessitats: Aula y zona de pràctiques (opcional).

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M5. COMPOST

Descripció: Taller de dues sessions teòric-pràctiques dedicades a aprofundir en la tècnica del compostatge a xicoteta i mitjana escala. Sessió 1: Introducció al compostatge i preparació d’un muntó de compost. Sessió 2: Manteniment del muntó de compost i altres maneres de compostar (tambor rotatori, llombricompostatge, etc).

Necessitats: Aula i zona de pràctiques on poder construir un muntó de compost.

Duració: 2 sessions de 2 hores cadascuna, separades una setmana

M6. COMPOST DE LLOMBRIU

Descripció: Aprenem a fabricar compost de màxima qualitat amb l’ajuda de les llombrius, transformant els residus orgànics de l’hort i de la cuina en un valuós recurs per a fertilitzar la terra. Estudiem diferents sistemes que podem utilitzar.

Necessitats: Aula.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M7. EXTRACTES VEGETALS I ADOBS VERDS

Descripció: Els extractes de plantes s’utilitzen principalment per a reforçar els cultius i prevenir-los davant possibles atacs de fongs i insectes. Aprenem a preparar els més utilitzats. També veiem què és i com es sembra un adob verd, cultius sembrats per nodrir i millorar el sòl.

Necessitats: Aula i zona de pràctiques per sembrar un adob verd.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M8. SANITAT VEGETAL EN AGRICULTURA ECOLÒGICA

Descripció: Mòdul dedicat a la sanitat vegetal en general, parant especial atenció a quines són les principals plagues i malalties que podem trobar als nostres horts, quines estratègies de prevenció podem adoptar i quins són els tractaments autoritzats pel reglament de l’agricultura ecològica.

Necessitats: Aula.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M9. EINES I LABORS CULTURALS

Descripció: Mòdul pràctic on repassem les principals eines de l’hort i la manera en la qual s’utilitzen, practicant també l’encanyat, desullat de les tomateres si cal, i altres labors importants de l’hort.

Necessitats: Zona de pràctiques.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M10. DEU CLAUS PER A L’ÈXIT DE L’HORT D’AUTOCONSUM

Descripció: Un repàs als 10 aspectes clau per mantenir un hort sà i productiu: planificació, control d’herbes, reg, labors importants i la seua temporalització, eines…

Necessitats: Aula i zona de pràctiques per fer algunes demostracions.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M11. LLAVORS, PLANTERS I SUBSTRATS

Descripció: Com collir i guardar llavors, la importància de les varietats locals, com preparar un bon substrat per fer planters… Aquest mòdul gira al voltant de la llavor com a punt de partida de la nostra experiència hortícola.

Necessitats: Aula y zona de pràctiques on poder preparar planters.

Duració: 1 sessió de 2 hores.

M12. EL REG PER DEGOTEIG

Descripció: Taller pràctic sobre com muntar un sistema de reg per degoteig en un hort d’autoconsum: parts dels sistema, aspectes a tindre en compte, dimensionat, manteniment, etc. Pensat per a horts urbans amb possibilitat d’instal·lació d’aquest tipus de reg.

Necessitats: Aula i zona de pràctiques on muntar un sistema de reg.

Duració: 1 sessió de 2 hores.