Valencià / Castellano

Aquest espai està dedicat als dos tallers que la nostra associació, Sembra en Saó, junt amb l’Ajuntament de Burjassot, porta realitzant des d’el curs 2007-2008 (en el cas dels horts escolars; des d’el curs 2009-2010 en jardineria sostenible) als col.legis públics i concertats de Burjassot. Es tracta del taller dels “Horts Escolars Ecològics” i de “Jardineria Sostenible”.

Horts Escolars Ecològics

Aquesta activitat consistix bàsicament en crear un espai, dins del centre escolar, on els alumnes cultiven verdures i es convertixen en protagonistes del seu propi aprenentatge. Es tracta d’aprendre d’una manera diferent, en un ambient allunyat de la rigidesa de les aules, en el que els xavals disfruten del treball a l’aire lliure i de veure créixer les plantes que ells mateixos han cultivat, alhora que assimilen conceptes importants relacionats amb el respecte a la terra i l’alimentació sana.

Un monitor de Sembra en Saó coordina l’activitat en una sessió setmanal (normalment de 1’5 hores) durant tot el curs, de principis d’octubre a la fi de maig. Les classes participen en l’activitat dividint al grup en dues meitats, una meitat amb el monitor i l’altra en classe amb el seu professor, i van canviant, perquè siga eficient el treball en l’hort.

Jardineria Sostenible

Aquest taller es realitza als centres que no tenen un espai acondicionat per poder fer un hort. La part teòrica es fa a l’aula, i per la part pràctica s’habilita un espai al pati de l’escola. Té com a finalitat apropar als xiquets/es dins de l’escola a l’entorn natural que els envolta, perquè puguen conèixer-ho i així aprenguen a valorar-ho, cuidar-ho i respectar-ho. Es tracta, per una banda, de conèixer millor els espais verds que hi ha a Burjassot, com ara parcs, jardins, l’horta, etc., així com la seua importància. D’altra banda, acostar-los a l’escola tot allò relacionat en el món de la jardineria, d’una forma pràctica, pedagògica i divertida. 

En aquest cas, en treballar-se amb classes senceres, hi ha dos monitors de Sembra en Saó encarregats del desenvolupament de les sessions.

Tornar a Hort Virtual Burjassot