Valencià / Castellano

Introducció

Tots els éssers vius tenen una història de vida que va des d’el naixement, passant pel creixement i la reproducció fins la mort. És el que anomenem el cicle de la vida. Amb aquesta activitat anem a construir una roda que ens ajudarà a entendre com és el cicle de la vida de les plantes. És una activitat molt creativa, on ajuntem dibuix, geometria, coneixement del medi… i podem realitzar-la a casa amb molts poquets materials.

Materials necessaris

Dos quadrats de cartolina d’uns 15-16 cm de costat. En un troç farem els dibuixos, que representaran les diferents etapes del cicle de la vida d’una planta amb flor, i en l’altre troç farem la tapa.

  • Un compàs.
  • Una regla.
  • Llapis i colors.
  • Tissores.
  • Un punxó.
  • Un enquadernador.

Desenvolupament de l’activitat

1.    Comencem dibuixant un cercle amb el compàs, que ocupe la major part de la cartolina. Ara és important mantindre fixe l’ample del compàs, perquè anem a gastar la mateixa mida per fer el mateix cercle en l’altra cartolina, i també per a dividir el cercle.

2.    Ens serà també molt útil marcar el centre dels cercles, on el compàs ha deixat una xicoteta marca.

3.    En la cartolina on farem els dibuixos anem a fer un xicotet exercici de geometria, dividint el cercle en 6 parts iguals. Vos conte un truc molt interessant. Marquem qualsevol punt de la circumferència. Sempre mantenint la mesura del compàs, des d’eixe primer punt girem el compàs fins creuar la circumferència. Tenim així dos punts més. Des d’eixos punts fem el mateix, girant el compàs fins creuar la circumferència. D’aquesta manera obtindrem exactament 6 punts. Unint eixos punts amb una regla, passant pel centre, tindrem el cercle dividit en 6 parts iguals. Què vos pareix?

(Això pot resultar una mica difícil si no esteu encara acostumats a gastar el compàs, podeu demanar ajuda a la vostra profe o als pares, que podem preparar un motle com el que gastem nosaltres a les escoles).

4.    Anem a fer el mateix a la tapa, encara que en aquest cas només ens farà falta una marca, per dibuixar el que serà desprès la finestra de la tapa.

5.    Ara anem a marcar un cercle més xicotet al centre dels dos cercles. Aquest ens guiarà per fer els dibuixos, doncs ens mostra la part del cercle que quedarà tapada.

6.    És el moment de començar a dibuixar. Tenim 6 parts, 6 etapes del cicle d’una planta. Podeu tirar-li imaginació, però una proposta seria aquesta:

i.     Primer dibuixem una llavor que ha caigut a terra.

ii.     Seguim les manetes del rellotge per dibuixar la següent etapa, on comença la germinació, el naixement de la planta. Normalment primer surt l’arrel i després les primeres fulles.

iii.     En el següent dibuix podem fer una planta jove.

iv.     Ara la planta ha crescut i ha fet flors. Una abella, visita aquesta flor, atreta pels seus colors i olors.

v.     L’abella visita una altra flor, carregada de pol·len a les seues potes. Es produeix la pol·linització, pas previ a la formació de noves llavors.

vi.     La flor es seca, la planta mor, les llavors cauen a terra i comença de nou el cicle.

Podem ara donar-li una mica de color als dibuixos.

7.    Ja ens queda poc. Retallem ara els dos cercles. A la tapa, retallem també la finestra que hem marcat abans, i podem dibuixar una fletxa que ens indique el sentit de gir de la roda, seguint les manetes del rellotge,

8.    Ara és el moment de juntar els dos cercles. Si ho hem fet bé, tot ha de coincidir perfectament. Amb l’ajuda d’un punxó foradarem el centre dels dos cercles, i utilitzarem un enquadernador per unir-los.

9.    Ja està. Ja tenim la roda preparada. Girant la tapa podrem observar les diferents etapes de la vida d’una planta amb flor.

Quins conceptes hem pogut assimilar

Amb aquesta activitat aprenem que les plantes, com qualsevol altre ésser viu, tenen el seu cicle vital. També elles naixen, creixen, es reprodueixen i moren. Podem reflexionar sobre quines són les condicions ideals perquè germine una llavor, imaginar com clava les seues arrels a terra i desplega les seues primeres fulles. Penseu en la importància de les abelles: sense elles i sense altres insectes pol·linitzadors les plantes no podrien reproduir-se.

Resulta que s’hem divertit fent manualitats i hem aprés un montó de coses sobre les plantes! I un poquet de geometria també, veritat?