Valencià / Castellano

Introducció

L’hort escolar ha d’entendre’s com un recurs educatiu amb unes possibilitats quasi infinites per a impregnar tot el currículum educatiu, amb aplicacions didàctiques en pràcticament qualsevol àrea d’Infantil, Primària o Secundària (i més enllà). El potencial d’aquest valuós recurs pot ser més o menys desenvolupat depenent de molts factors, entre ells i molt especialment la motivació del professorat i la seua llibertat per a flexibilitzar i adaptar continguts.

A l’hora de programar activitats per a desenvolupar a l’hort, entenem que pot haver-hi dos enfocaments diferents:

Partint dels continguts: és a dir, podem pensar primer en quins continguts ens interessa treballar durant un període determinat i seleccionar les tasques de l’hort que ens puguen servir per complir els nostres objectius.

Partint de les tasques de l’hort: aquesta aproximació és més natural, perquè és l’hort i les seues tasques quotidianes les que marquen el ritme i des d’on s’aborden els continguts.

Des de Sembra en Saó, el nostre treball en els centres escolars de Burjassot té uns condicionants de temps i periodicitat pròpies del format del taller, amb sessions setmanals, puntuals i de curta duració. Per tant la nostra aproximació ha sigut principalment pràctica, centrada en la realització d’activitats d’horta pròpiament dites. El desenvolupament de continguts, quan ha sigut possible, sempre ha sigut guiat per les tasques de l’hort.

Qualsevol model és vàlid, i fins i tot poden adoptar-se models mixtos. En qualsevol cas, és important tenir una visió general i àmplia de les tasques de l’hort, i per això sempre hem estat oberts a assessorar als mestres en aquest sentit. També oferim cursos específics per al professorat responsable d’horts escolars.

En aquesta secció de l’Hort Virtual de Burjassot vos proposem algunes idees per a desenvolupar les activitats que hem estat proposant a l’alumnat per a realitzar a casa. És a dir, a partir de les activitats on-line (que per l’estat d’alarma i la suspensió de classes substitueixen a les tasques de l’hort) us suggerim quins continguts podríeu abordar i desenvolupar en paral·lel. Qualsevol suggeriment serà benvingut. També us aportem alguns recursos, com a presentacions o enllaços externs.

Activitats al voltant de l’hort

Vos deixem ací un video on resumim tota una sèrie d’activitats per a portar l’hort a les aules o, en com en aquesta situació de confinament, a les cases dels alumnes. Ens permeten explorar la infinitat de possibilitats didàctiques de l’Hort Escolar Ecològic. Moltes d’aquestes activitats les hem desenvolupat nosaltres mateix al llarg d’aquests anys de treball en els centres escolars, algunes d’elles inspirades en altres experiències i alimentades des de diverses fonts, la majoria posades en pràctica amb resultats molt satisfactoris.

 

 

Activitats proposades i els seus continguts

La roda de la vida de les plantes

Tots els éssers vius tenen una història de vida que va des d’el naixement, passant pel creixement i la reproducció fins la mort. És el que anomenem el cicle de la vida. Amb aquesta construim una roda que ens ajuda a entendre com és el cicle de la vida de les plantes. És una activitat molt creativa, on ajuntem dibuix, geometria, coneixement del medi…

Continguts: són molts els continguts del currículum que podem abordar amb aquesta activitat, principalment des de l’àrea de Ciències Naturals, en els blocs dedicats a l’activitat científica i els sers vius. Però tambè des de les matemàtiques, doncs l’activitat inclou l’ús del compàs i el regle, i tractar amb conceptes de cercle, circunferència, radi… Ací teniu alguns exemples:

Ús d’esquemes, gràfiques, mapes… En aquest cas, la roda pot considerar-se un esquema gràfic que ens ajuda a entendre tot un cicle.

Exposició oral: podem acompanyar l’activitat d’una exposició guiada per les diferents etapes del cicle de les plantes.

Característiques dels sers vius, com per exemple, l’observació del creixement d’una planta (en aquest cas la representació gràfica d’eixe procés).

Parts de les plantes: arrel, tija i fulles.

L’agricultura, estudi i cultiu d’espècies vegetals en l’aula/el laboratori/l’hort escolar.

Ús de material didàctic visual: làmines, gràfics, fotografies, etc.

Nutrició i reproducció de les plantes.

Les relacions entre els sers vius: exemple de la importància de les abelles en la reproducció de les plantes.

El mateix exemple de les abelles ens serveis per parlar de les relacions aimentàries entre els sers vius, com el mutualisme.

Cercle, circumferència, radi… Ús del compàs el regle…

Anar a l’activitat “La roda de la vida de les plantes”.


Hort vertical

Amb aquesta activitat, d’una banda, reutilitzant materials usats volem cridar l’atenció sobre la problemàtica dels residus i la importància del reciclatge per treballar per un món més sostenible.

D’altra banda, volem apropar un trosset d’horta a les nostres balconades i cuines, sense que l’espai sigui un impediment, proporcionant una experiència senzilla i propera sobre el cultiu de verdures i comprovant el fàcil que és crear un hort a la teva pròpia casa.

Continguts: de nou, són molts i de diferents àrees. Alguns exemples:

Reducció, reutilització i reciclatge de materials.

Observació del creixement d’una planta.

Anar a l’activitat “Hort vertical”.